کانال شهرسازی

کانال روبیکا رویداد آنلاین بزرگداشت هفته حمل و نقل

کانال روبیکا رویداد آنلاین بزرگداشت هفته حمل و نقل

همزمان با هفته حمل و نقل رانندگان و راهداری برگزار می شود : رویداد آنلاین بزرگداشت هفته حمل و نقل رانندگان و راهداری با حضور مهندس رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی

مشاهده کانالکانال روبیکا رویداد آنلاین بزرگداشت هفته حمل و نقل
ورود به کانال روبیکا
تبلیغ کانال روبیکا